Login
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk

Nieuwsbrief

Meest actuele nieuwsbrief

Roosters

Rooster komende periode

Rooster komende periode

Hoofdsponsoren

VGI

VGI

Klik op het logo om de site van een sponsor te bezoeken (geldt voor alle sponsoren)

Helden van......

Helden 2017/18

2017/18

Helden 2015

2015

Voor alle vrijwilligers......  

Fotoalbums

Fotoalbums vv Naaldwijk

Vrienden van......

Fevowest

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Flynth Westlandcup 2019

Westlandcup 2018

Sponsorkliks

Meer over 1

Complete stand/uitslagen/programma

Weer

Voetbalweer
Naaldwijk
Meer voetbalweer in Naaldwijk

 

Volg ons ook via:

Reorganisatie sponsorbeheer Stichting Naaldwijk United en V.V. Naaldwijk

De besturen van VV Naaldwijk en Stichting Naaldwijk United zijn samen tot het besluit gekomen om de stichting op te heffen en alle activa en passiva onder te brengen bij de vereniging. Alle lopende contracten met de verplichtingen en verantwoordelijkheden die hier uit voortvloeien worden integraal overgenomen door de vereniging. Voor de sponsoren en ondersteuners van de vereniging verandert er in principe niets. Binnen de vereniging is inmiddels een commissie gevormd die de overdracht van alle administratieve stukken gaat begeleiden.

 

De komende maand zal er achter de schermen hard gewerkt worden aan de uitvoering van deze overdracht en het formeren van een sponsorcommissie, die verantwoordelijk wordt voor de acquisitie van nieuwe sponsors en vrienden van de vereniging, het relatiebeheer met (huidige) sponsoren en voor de ondersteuning bij het operationele gedeelte op de achtergrond. Op de Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. zal waar nodig en/of mogelijk een verdere toelichting gegeven worden.
Heeft u vragen, dan kunt deze stellen op de ALV of u kunt zich richten tot: Voor leden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor sponsoren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


Toelichting In 2001 is binnen de VV Naaldwijk het initiatief ontstaan om een stichting in het leven roepen die zich zou gaan richten op de werving van sponsors en het zekerstellen van een derde geldstroom. De stichting kreeg de veelzeggende naam van Naaldwijk United. De redenen om toentertijd de acquisitie van sponsors uit te besteden aan een zelfstandige stichting werden onder meer gemotiveerd door de volgende zaken. Zo was er binnen de vereniging nog sprake van twee aparte afdelingen, een zaterdag- en een zondagafdeling, zoals dat bij veel verenigingen in Westland traditie was. Beide afdelingen hadden een relatieve autonomie, waarbij er soms problemen ontstonden bij de toedeling van financiën aan de resp. afdelingen, hetgeen ook bestuurlijk als een obstakel werd ervaren. Door een externe entiteit op te richten kon men efficiënter en effectiever met de inkomende geldstromen werken. Daarnaast speelden fiscale motieven een rol en gold dat het bestuur van de vereniging met de oprichting van een stichting veel werk uit handen werd genomen, met name uit die van de penningmeester. De opzet was dat de Stichting Naaldwijk United een eigen financieel beleid kon voeren, kon investeren in materialen, zoals borden, banieren en andere promotiemateriaal en zich verplichtte om elk seizoen een of meerdere keren een afgesproken bedrag uit te keren aan de vereniging. Zo kreeg de vereniging de zekerheid dat er naast de inkomsten uit contributies en het kantinebeheer een derde financiële poot ontstond om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze constructie heeft zijn nut in de afgelopen periode bewezen. Echter, vanwege gewijzigde omstandigheden en op basis van voortschrijdend inzicht zijn de besturen van Stichting Naaldwijk United en VV Naaldwijk tot de conclusie gekomen dat de belangrijkste motieven om een externe stichting te laten bestaan niet meer van toepassing zijn. Zo is onder meer de afdelingsstructuur binnen de vereniging niet meer aan de orde. Daarnaast kan met het (weer) onderbrengen van die activiteiten binnen VV Naaldwijk mogelijk op verschillende vlakken een efficiëntieslag worden gemaakt.

Wij gaan met vertrouwen op naar 100 jaar V.V. Naaldwijk in 2022!

Met vriendelijke groet, Bestuur VV Naaldwijk