Login
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk

Nieuwsbrief

Meest actuele nieuwsbrief

Roosters

Rooster komende periode

Rooster komende periode

Hoofdsponsoren

VGI

VGI

Klik op het logo om de site van een sponsor te bezoeken (geldt voor alle sponsoren)

Helden van......

Helden 2017/18

2017/18

Helden 2015

2015

Voor alle vrijwilligers......  

Fotoalbums

Fotoalbums vv Naaldwijk

Vrienden van......

Fevowest

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Flynth Westlandcup 2019

Westlandcup 2018

Sponsorkliks

Meer over 1

Complete stand/uitslagen/programma

Weer

Voetbalweer
Naaldwijk
Meer voetbalweer in Naaldwijk

 

Volg ons ook via:

Visie en beleid jeugdopleiding VV Naaldwijk

Visie en beleid jeugdopleiding VV Naaldwijk
 
Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen. Onder leiding van Jack van der Kruk (Hoofd voetbalzaken) en Michiel van den Berg is er dit seizoen (2010-2011) een start gemaakt met het ontwikkelen van het technische gedeelte van de jeugdopleiding. VV Naaldwijk is een familievereniging, die op basis van wederzijds respect en zoveel mogelijk op eigen kracht zich richt op recreatief en prestatief voetbal. Met die visie is VV Naaldwijk dus afhankelijk van de eigen jeugd en krijgt de eigen jeugd ook een kans. Daarom is het belangrijk dat deze jeugd ook een gedegen opleiding krijgt, waarin stapsgewijs het spel (dat voetbal heet) wordt geleerd.
 
Jeugdvoetballeerproces

Om deze opleiding stapsgewijs aan te kunnen bieden, zal er dus voor elk afdeling in de jeugdafdeling een hoofddoelstelling moeten zijn. Hieronder een overzicht van de hoofddoelstellingen per afdeling:
 
- Mini-pupillen (5-6 jaar)                      : leren beheersen van de bal
- F-pupillen      (7-8 jaar)                      : leren doelgericht handelen met de bal
- E-pupillen      (9-10 jaar)                   : leren samen doelgericht te spelen
- D-pupillen      (11-12 jaar)                : leren spelen vanuit een basistaak
- C-junioren      (13-14 jaar)                : leren afstemmen van basistaken binnen het team
- B-junioren      (15-16 jaar)                : leren spelen als een team
- A-junioren      (17-18 jaar)                : leren presteren als team in de competitie
                                                       
Nu de basis is gelegd, is het belangrijk dat de spelers en de begeleiders (trainers, leiders en ouders) op de hoogte zijn van de werkwijze binnen de jeugdopleiding. Daarin kunnen we de leermomenten in drieën verdelen, namelijk:
 
·         Trainingen: binnen de jeugdopleiding wordt er bij de meeste afdelingen 2x per week getraind, bij enkele wordt er ook een extra trainingsmoment aangeboden.
·         Wedstrijden: hét toetsingsmoment voor de spelers en begeleiding om te testen of het getrainde ook daadwerkelijk toegepast kan worden
·         Zelfleerzaamheid: als vereniging zijnde proberen we tijdens de trainingen en wedstrijden de kinderen zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken en waar nodig de ontwikkeling te sturen. Buiten de trainingen en wedstrijden om kunnen activiteiten als pleintjesvoetbal, de KNVB voetbaldagen, instuifdagen bij BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties) een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van spelers.
 
Voordat de begeleiding aan de slag kan met de jeugdige talenten is het belangrijk om dezelfde taal te spreken, zodat de spelers niet geconfronteerd worden met verschillende voetbaltermen. Daarom gebruiken we de algemene uitgangspunten van verdedigen, aanvallen en omschakelen als leidraad, deze zijn:
 
Verdedigen:
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren
Omschakelen:
Snel omschakelen
Aanvallen:
Opbouwen om kansen te creeren, doelpunten maken
- Speelruimte zo klein mogelijk maken:
* naar bal toe (pressen)
* naar eigen doel (inzakken)
* naar zijkanten (knijpen)
- Druk op de bal bezittende tegenstander houden
- Scherp dekken in de omgeving van de bal
- Rug- / ruimtedekking geven verder van de bal af
- Zo lang mogelijk nuttig blijven
- Geen (onnodige) overtredingen maken
Na balverlies:
- Counter voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met de bal en/of anticiperen op een mogelijke lange bal
- Rest van het team komt snel in positie (geen treurmoment)
Na verovering kijken of:
- Direct een kans creëren door de bal snel diep te spelen
- Balbezit houden en komen tot een goede opbouw
- Speelruimte zo groot mogelijk maken
* breedte
* diepte
- Diep denken en zo mogelijk diep spelen
- Bal houden
- Principe: breedtespel dient als voorbereiding / inleiding voor dieptespel / dieptepass
- Optimale veldbezetting
 
Om een duidelijk beeld te schetsen van de opbouw van het jeugdvoetballeerproces zijn hieronder de trainings- en wedstrijdaanpak beschreven.
 
Trainingen

Zoals eerder gezegd, zijn er voor elke afdeling (met uitzondering de allerjongste jeugd, zij trainen 1x per week) twee trainingsmomenten. De duur van de trainingen verschilt van een uur bij de jongste jeugd tot anderhalf uur naarmate de spelers ouder worden. Om deze trainingstijd optimaal te gebruiken, is het dus belangrijk dat de hoofdtrainer en trainers de spelers een duidelijke structuur hebben voor het training geven.
De eisen die aan een voetbaltraining gesteld worden, moeten er dus voor zorgen dat er kwaliteit aangeboden wordt. Binnen VV Naaldwijk hanteren wij de volgende eisen:
 
·         Voetbaleigen bedoeling: de elementen van het spel moeten terugkomen in de oefenstof, dat betekent dat er veel open situaties zijn, waarbij er altijd twee doelen, een bal, medespeler(s), tegenstander(s) en sprake moet zijn van aanvallen en verdedigen
·         Veel herhalingen: in de tijd dat er getraind wordt, moeten de spelers zoveel mogelijk herhalingen plaats vinden van hetgeen er geoefend wordt. Pas dan leren de spelers door trial en error (vallen en opstaan) het spel.
·         Rekening houden met de groep: de trainer dient rekening te houden met de groep, dit houdt in dat hij/zij rekening moet houden met de leeftijd, het niveau en het gedrag van de spelers.
·         Juiste coaching: het is belangrijk dat een trainer de juiste coaching toepast. Hiervoor moet hij dus de taal van de spelers spreken en het niet te complex maken.
 
De trainer dient zich goed voor te bereiden op de te geven training. Daarbij houd hij bij het kiezen van de voetbalvorm rekening met de leeftijd en het niveau van de spelers en met wat er tijdens de wedstrijden (testmoment) mis gaat. Bij de pupillen (leeftijdsfase 5-12 jaar) wordt er gebruik gemaakt van het circuitmodel. Dit betekent dat er vóór de training door de trainer vier oefenvormen worden uitgezet en de spelers alle oefenvormen ongeveer een kwartier beoefenen.
 
Bij het opstarten van een voetbalvormen wordt er gebruik gemaakt van het principe “Plaatje, Praatje, Daadje”. Dit houdt simpelweg in dat er eerst een voorbeeld gegeven wordt van de oefenvorm (plaatje) , daarna kort en krachtig wat regels en/of extra informatie gegeven wordt (praatje) en dat de spelers het daarna zelf moeten doen (daadje). De grote voordelen hiervan zijn dat de kinderen visueel ingesteld zijn en dus zien wat ze moeten doen en dat de spelers snel aan de slag kunnen.
 
Na het starten van een oefenvorm is het belangrijk dat deze op gang gehouden wordt, daarvoor moet de trainer de volgende aspecten controleren:
 
·         Lukt’t                   :              Kunnen de spelers het?
·         Loopt’t                :              Zijn er veel herhalingen?
·         Leert’t                 :              Leren de spelers ervan?
·         Leeft’t                 :              Wordt er plezier aan beleefd?
 
Buiten deze aspecten is het geven van aanwijzingen/coachopmerkingen erg belangrijk in het leerproces. Binnen de jeugdopleiding zijn wij ervan overtuigt dat de kinderen vooral zelf moeten ontdekken wat de juiste keuze is.
 
Het doel van het coachen van jeugdspelers moet dus altijd zijn:
“Een speler moet leren de situatie op het veld te herkennen en vervolgens de juiste keuze maken”.
 
Als trainer kun je dit proces eenvoudig stimuleren door het stellen van open vragen. Voorbeelden hiervan zijn: Wat gaat er minder goed? Hoe kunnen we dit voorkomen?
Door middel van vragen, gaan de spelers zelf over de situaties nadenken en stimuleer je ze om zelf met oplossingen te komen. Trainingen zijn ideaal om de situaties in vereenvoudigde vormen te trainen. Daarbij kan de training worden stopgezet en kan er vanuit de situatie gecoached worden. Gouden regel voor situatief coachen is om het belangrijkste verbeterpunt (structurele fouten) te behandelen en het spel niet té veel stil te leggen.
 
Nu we de globale trainingsinhoud hebben behandeld, kunnen we door naar het hoofdmoment van elke voetbalweek, de wedstrijd.
 
Wedstrijden

Binnen de jeugdopleiding worden er 3 verschillende varianten van wedstrijden gespeeld, namelijk 4 tegen 4 (Mini-pupillen) , 7 tegen 7 (E- en F-pupillen) en 11 tegen 11 (D-pupillen t/m A-junioren).
Bij 4 tegen 4 wordt er in een ruitformatie (spekkie) gespeeld. Bij 7 tegen 7 wordt er in een 1:3:3 formatie gespeeld en bij 11 tegen 11 wordt er binnen de Naaldwijk opleiding 1:4:3:3 gespeeld, met uitzondering van de A-junioren, waarbij ook de 1:4:4:2 formatie in het leerproces behandeld wordt.
 
Om de ontwikkeling tijdens wedstrijden te stimuleren is het belangrijk voor de leider dat hij/zij de wedstrijd leert lezen. De leider leest dus als het ware van de wedstrijd af, welke coachopmerkingen hij gaat maken. Ook daarbij is het weer belangrijk dat hij korte termen gebruikt en de taal van de spelers spreekt. Ook bij het coachen tijdens de wedstrijden wordt er gebruik gemaakt van het vraag- en antwoordspel.
 
Voor handige tips over het coachen kun je links klikken op Coaching van jeugdspelers
 
De spelers en de begeleiding van Naaldwijk waardeert het erg dat de ouder(s) komen kijken. Echter zijn ook hiervoor een aantal zaken belangrijk, zodat de kinderen zich optimaal kunnen focussen. Ouders dienen zich buiten de omheiningen van het veld te bevinden. De leiders kunnen plaatsnemen op de daarvoor bestemde plekken. Ouders dienen zich niet te bemoeien met spelers van de tegenpartij. Wel is het leuk voor de spelers om aangemoedigd te worden, maar laat het coachen over aan de leider. Bij een leider kun je na de wedstrijden altijd terecht, mocht je aanwijzingen of tips hebben.
 
Ook VV Naaldwijk is afhankelijk van vrijwilligers, dus behandel elkaar met respect. Mocht je nog iets voor de vereniging willen / kunnen betekenen, bijv. trainer, leider etc. dan kun je altijd contact zoeken met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de contactpersonen op technisch gebied: Jack van der Kruk en Michiel van den Berg.
 
Naast de trainingen en wedstrijden is er dus nog één leermoment namelijk zelfleerzaamheid.
 
Zelfleerzaamheid

Voor de trainer, leider en ouder(s) is er naast het begeleiden en coachen van de spelers nog een belangrijke taak weggelegd. Namelijk het stimuleren van de zelfleerzaamheid. De begeleiders kunnen daarvoor zorgen door de kinderen aan te sporen om vooral veel buiten te sporten en te bewegen, want uiteindelijk worden de meeste herhalingen nog tijdens het voetballen buiten de vereniging gemaakt.

Ontwikkeling technisch kader

Dit seizoen (2010-2011) is er in samenwerking met de KNVB een start gemaakt met het verder ontwikkelen van het technisch kader (leiders en trainers), zodat we de spelers nog beter met plezier kunnen leren en laten voetballen.
Naast de trainers- en leidersavonden georganiseerd door de vereniging zelf zal er op korte termijn ook gestart worden met de cursus OBC. Deze cursus wordt door de KNVB georganiseerd op VV Naaldwijk en is geschikt voor alle jeugdtrainers. Om kort te gaan houdt de cursus in dat er op 4 avonden een Opleiding Binnen de Club wordt gegeven, waarbij trainers meer te weten komen over het trainen, coachen en begeleiden van jeugdspelers.
 
Op lange termijn willen we als vereniging een jeugdopleiding neer zetten , waarbinnen alle spelers op zijn / haar eigen niveau kunnen spelen en het spel leren. Waarbij de doorstroom van de eigen jeugd naar het eerste elftal zo groot mogelijk is en blijft.