Login
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk
 • vvNaaldwijk

Nieuwsbrief

Meest actuele nieuwsbrief

Roosters

Rooster komende periode

Rooster komende periode

Hoofdsponsoren

VGI

VGI

Klik op het logo om de site van een sponsor te bezoeken (geldt voor alle sponsoren)

Sportkleding vvN

Helden van......

Helden 2017/18

2017/18

Helden 2015

2015

Voor alle vrijwilligers......  

Fotoalbums

Fotoalbums vv Naaldwijk

Vrienden van......

Fevowest

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsorkliks

Wil je lid worden van VV Naaldwijk?

Open HIER het inschrijfformulier van VV Naaldwijk, print het uit, vul het in en lever het in bij de ledenadministratie. 

Ledenadministratie:

Simon van Eendenburg                                       Rina Kraan       (jeugd)                                   
Kamperfoelie 5    Kuyperstraat 20
2671 NJ  Naaldwijk    2672 BC  Naaldwijk
t: 0174-641573    t: 0174-629821

e:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken

Beleidsregels lidmaatschap en contributie

Aanmelden lidmaatschap

 • Aanmelden voor het lidmaatschap kan bij de ledenadministrateur.
 • Elk nieuw lid geeft bij aanmelding een automatische incasso af.
 • Elk nieuw lid betaalt contant bij inschrijving € 10,- aan de ledenadministrateur.              
 • Het lidmaatschap duurt tot het einde van het betreffende seizoen en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
 • Bij het aanmelden van een nieuw lid wordt de hoogte van de contributie van het lopende seizoen als volgt bepaald:

             - tot en met 31 oktober 100%

            - na 1 november           80%                            

            - na 1 januari                 60%                            

            - na 1 maart                  40%

 

Wijzigingen lidmaatschap      

 • Wijzingen in het lidmaatschap moeten worden doorgegeven bij de ledenadministrateur.
 • Leden zijn verantwoordelijk voor juiste naw-gegevens (bijv. verhuizing, emailadres, telefoonnummer, IBAN bankrekeningnummer).
 • Wijzigingen in de naw-gegevens moeten worden gemeld bij de ledenadministrateur.

 

Contributie

 • Ieder spelend lid betaalt contributie. (zie hier de actuele bedragen) 
 • De hoogte van de contributie wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 • Vanaf het 3e lid in één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) wordt op het laagste contributiebedrag 50% korting verstrekt.
 • Kontante betaling kan alleen bij ledenadministrateur of penningmeester; elders ontvangen bedragen worden niet als betaling aangemerkt.               
 • Als incasso niet automatisch kan worden verwerkt (rekening is geblokkeerd voor incasso of het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd), wordt een extra bedrag van € 10,- in rekening gebracht, als niet tijdig wordt betaald.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie volgt, na herinnering, schorsing van trainingen en wedstrijden middels inname van de spelerspas en gesponsorde attributen. Na de volgende herinnering zal worden overgegaan tot uitschrijving van het lid bij de KNVB en wordt het lidmaatschap van vv Naaldwijk beëindigd.

 

Opzeggen lidmaatschap

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan worden gemeld bij de ledenadministrateur.
 • Tot 15 juni kan het lidmaatschap kosteloos worden opgezegd en/of overgeschreven. Na die datum worden de volgende kosten in rekening gebracht:                        

            - opzegging tot 15 juni                          kosteloos        

            - opzegging tussen 15 juni en 31 juli      € 25,-   

            - opzegging na 1 augustus                   volledige contributiebedrag

 • Voordat tot overschrijving of opzegging wordt overgegaan, moeten openstaande bedragen (achterstallige contributie, boetes e.d.) eerst worden afgerekend.
 • In de maanden september en oktober wordt geen overschrijving verwerkt.
 • Bij langdurige blessure bestaat de mogelijkheid om korting aan te vragen op de contributie van het eerstvolgende seizoen.           Een verzoek tot korting wegens blessure dient uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan het volgende seizoen te worden ingediend bij de penningmeester.    

 

De korting op de contributie voor het eerstvolgende seizoen wordt als volgt bepaald:

Bij een blessure langer dan 6 maanden --> korting 50% contributie eerstvolgend seizoen.

Bij een blessure 4 - 6 maanden --> korting 35% contributie eerstvolgend seizoen.

Bij het indienen van het verzoek moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

            - de contributie van het lopende seizoen is tijdig betaald;         

            - de blessure betreft de periode augustus - mei (10 maanden);             

            - de speler/speelster kan niet aan trainingen en aan wedstrijden deelnemen;

- de speler/speelster heeft de blessure tijdig gemeld aan trainer, leider, verzorging.      

                       

Contactpersonen (zie ook colofon website en Soccer)           

Ledenadministrateur:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Versie   03

Vastgesteld bestuur d.d. 4 februari 2014